SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ AZS 98 – OZNÁMENÍ ZMĚN

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI AZS RECYKLACE ODAPDU s. r. o. a ZMĚNY NÁZVU SPOLEČNOSTI REA PK s. r. o.

 

Společnost REA PK s. r. o. založila 1. dubna 2019 dvě dceřiné společnosti:

 

1.      AZS BETON s. r. o. – zahájení samostatné ekonomické činnosti od 1. května 2019

2.      AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. – zahájení samostatné ekonomické činnosti od 1. ledna 2020

 

S platností od 31. ledna 2020 byla do Obchodního rejstříku zapsaná změna názvu mateřské společnosti REA PK s. r. o. na AZS 98 HOLDING s. r. o.

 

Společnosti zajišťují služby a výrobu v oblasti betonu a recyklace odpadu a výroby druhotných stavebních materiálů – tak, jak je patrné z názvu společností.

Vzniká tak ucelená skupina firem pod obchodní značkou „AZS 98“ – která je připravena i nadále řešit přání a požadavky zákazníků v kompletním portfoliu služeb, tak jako předešlých 20 let. 😊

 

Pokud se jedná o vlastní podnikatelskou činnost, byla v souvislosti s uvedenou přeměnou a vznikem dvou nových společností přijata v rámci dosavadní společnosti taková organizační opatření, aby se tato změna žádným způsobem nedotkla plnění stávajících povinností z uzavřených smluvních vztahů. Veškeré kontaktní údaje jsou platné i nadále.

 

V případě dotazů či nejasností, prosím, kontaktujte paní Ilonu Holubovou na e-mail: sekretariat@azs98.cz nebo se podívejte na webové stránky v novém kabátě na www.azs98.cz .

 

S pozdravem

                                                                                                       Petra Kaldová

                                                                                                       generální ředitel

AZS 98 HOLDING s. r. o.

Publikováno
4.2.2020
Autor
Antonín Povondra
Sdílet na