IČP

 

Správné označení provozovny IČP/IČZ ve smyslu zákona o odpadech

Vážení obchodní přátelé,

            v souvislosti s  povinností podávání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom vám rádi poskytli pár obecných informací o správném označení vaší provozovny IČP/IČZ.

Identifikační číslo zařízení (IČZ) - identifikační číslo zařízení oprávněné osoby přidělené krajským úřadem.

Identifikační číslo provozovny (IČP) identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu (stavba, demolice, sanace…) se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.

Vezete-li na naše středisko stavební odpady z demolice, stavby atd. musíte obsluze střediska nahlásit (řidič, stavby vedoucí…) IČP odkud daný odpad popřípadě odpady pochází. Jako číslo provozovny se udává číslo příslušné ORP, kde odpad vzniká“

Pochází-li odpad ze zařízení, na které byl vydán Souhlas dle zákona o odpadech, hlásí se IČZ přidělené krajským úřadem“

„V ostatních případech se hlásí IČP udělené živnostenským úřadem popř. vlastní interní číslo“

Bližší informace o určení IČP naleznete ZDE. Tabulku s čísly ORP naleznete ZDE.

Tyto údaje jsou potřebné pro splnění zákonných evidenčních a ohlašovacích povinností jak oprávněné osoby, tak původce.

 

Děkujeme za pozornost a poskytování potřebných údajů pro plnění výše uvedených legislativních požadavků. Těšíme se na další spolupráci