Katalog recyklovaného kameniva

Recyklovaná kameniva jsou certifikována akreditovanou laboratoří a mají předepsané vlastnosti – lze s nimi tedy pracovat už při návrhu staveb.

V dnešní době je díky pokročilému způsobu recyklace možné používat kvalitní recyklované kamenivo jako plnivo do betonových směsí a betonových výrobků.

Z recyklačního procesu získáváme několik druhů recyklovaného kameniva.

  • asfaltový recyklát = asfaltové recyklované kamenivo
  • betonový recyklát = betonové recyklované kamenivo
  • suťový recyklát = cihelné recyklované kamenivo

Asfaltové recyklované kamenivo

Asfaltové recyklované kamenivo vzniká drcením a tříděním vybouraných asfaltových povrchů.

Asfaltový recyklát 0/16 mm se hodí na provizorní opravy komunikací, jako podklad pod živičné vrstvy (vyrovnávací vrstva), na povrchy parkovišť a cest a pro zpevnění komunikace.

Asfaltový recyklát 16/63 mm je dobrým podkladem pod živičné vrstvy (nosná vrstva)

Galerie a příklady využití

Betonové recyklované kamenivo

Betonové recyklované kamenivo vzniká drcením a tříděním betonů a železobetonů

Nejmenší frakce 0/16 mm je vhodná na zásypy, obsypy či vyrovnávací vrstvy pod betonové plochy.

Frakce 16/63 mm se používá pro základové konstrukce, nosné vrstvy komunikací a ploch.

Frakce 63/125 mm je ideální pro sanace neúnosných podloží, a drenáže.

Galerie a příklady využití

Suťové recyklované kamenivo

Suťové recyklované kamenivo vzniká drcením a tříděním stavebních sutí a používá se v několika frakcích.

Frakce 0/8 mm je velmi jemná a je ideální na zásypy a obsypy kabelů, potrubí, či kanalizací.

Frakce 8/63 mm se používá na vyrovnání a úpravy lesních cest a komunikací na staveništích. Skvěle se hodí na provizorní parkoviště a manipulační plochy, násypy i protihlukové valy.

Galerie a příklady využití

Zeptejte se na cokoliv