Aktuálně: 5. Ročník se bude konat 19.3.2020 v sále SECESE Plzeňského Prazdroje od 10 hod. Přihlásit se můžete zde.

 

Naše společnost každý rok pořádá konferenci RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!. Cílem projektu je zviditelnění přínosu recyklace stavebních demoličních odpadů pro životní prostředí a maximální podpora osvěty v tomto oboru.

4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!

Dne 14. března 2019 se konala již 4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! firmy AZS´98

Letošní 4. ročník se velmi vydařil. Na konferenci byla vysoká účast z řad starostů, živnostníků i firem využívajících recyklační centra stavebních demoličních odpadů.

Akci moderoval pan Richard Langer, který se nemalou měrou přičinil o skvělou atmosféru konference. Díky jemu v sále SECESE Plzeňského Prazdroje vládla veselá a přívětivá atmosféra.

Čtvrtý ročník konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!! zahájila ředitelka AZS´98 paní Petra Kaldová. Další referáty a přednášky přednesli: Ing. Jaromír Manhart - ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Pavlína Kulhánková - ředitelka průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Tereza Pavlů Ph.D. - za UCEEB, Ing. Bohuslav Mašek - za Zkušebnu kameniva Blatná, Ing. Ondřej Molnár a Jan Otýs ml. -  za firmu AZS´98

Hosty konference byli mimo jiné: Doc. Ing. Miroslav Škopán - předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (zkr. ARSM), Ing. Bohuslav Mašek - Zkušebna kameniva Blatná, paní Iveta Churavá - Farmářský obchod U Lidušky, a další. 

Zlatým bodem konference bylo předání symbolického šeku pro Dětskou onkologii FN Plzeň, který převzal z rukou Leontýnky Kaldové (autorky jubilejního kalendáře AZS´98) ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D. Ke dni 14. 03. 2019 bylo vybráno na sbírkový účet 154.701,34 Kč. Sbírkový účet je otevřen do 31. března 2019.

Záštitu, podporu a aktivní předávání cen poskytla radní pro životní prostředí a zemědělství - Mgr. Radka Trylčová. Ocenění převzali zástupci firem a živnostníků: Beton Union Plzeň, Chládek a Tintěra, SUEZ využití zdrojů, Berger Bohemia a.s., CIAS Building, Silnice Klatovy, Václav Skřivan, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Silnice Chmelíř, Město Plánice zastoupené panem starostou Pavlíčkem a další. Absolutním vítězem soutěže se stala firma SUEZ využití zdrojů a.s.

Firma AZS´98 je rodinná firma s 20ti letou tradicí. Zakladatelé společnosti AZS´98 jsou manželé Hana a Jaroslav Otýsovi. V současné době je v čele firmy ředitelka Petra Kaldová, které vydatně pomáhají Jan Otýs ml. a dcery Anička a Leontýnka.