5. ročník konference Recykluji! Neskládkuji! je úspěšně za námi

Dne 24.3.2022 se v sále SECESE Plzeňského Prazdroje konal již 5. ročník konference Recykluji! Neskládkuji!

V průběhu konference byly oceněny společnosti, obce a další subjekty z Plzeňského kraje, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady a využívají recyklované kamenivo. Naše společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., která konferenci pořádá, provozuje celkem 10 recyklačních center. Jen v Plzeňském kraji vloni recyklační linky naší společnosti přeměnily na stavební kamenivo na 150 000 tun suti.

O aktuálním stavu recyklace v ČR hovořil na konferenci i prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice Miroslav Škopán. Vrchní ministerský rada Ministerstva životního prostředí Štěpán Jakl se ve své přednášce věnoval recyklaci stavebních a demoličních odpadů podle nových legislativních předpisů a ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavlína Kulhánková zhodnotila rok s novou legislativou. Jaromír Manhart ze Státního fondu životního prostředí ČR mluvil o možnostech dotační podpory. Na konferenci zazněla i přednáška o využití stavebních a demoličních odpadů v praxi.

Všichni ocenění získali nejen Certifikát, ale byli tradičně odměněni i dárkovým košem plným zdravých dobrot z obchodu U Lidušky paní Ivety Churavé.

 

4. ročník konference Recykluji! Neskládkuji!

Aktuálně: 5. Ročník se bude konat 24.3.2022 v sále SECESE Plzeňského Prazdroje od 10 hod. 

 

Naše společnost každý rok pořádá konferenci RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!. Cílem projektu je zviditelnění přínosu recyklace stavebních demoličních odpadů pro životní prostředí a maximální podpora osvěty v tomto oboru.

4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!

Dne 14. března 2019 se konala již 4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! firmy AZS´98

Letošní 4. ročník se velmi vydařil. Na konferenci byla vysoká účast z řad starostů, živnostníků i firem využívajících recyklační centra stavebních demoličních odpadů.

Akci moderoval pan Richard Langer, který se nemalou měrou přičinil o skvělou atmosféru konference. Díky jemu v sále SECESE Plzeňského Prazdroje vládla veselá a přívětivá atmosféra.

Čtvrtý ročník konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!! zahájila ředitelka AZS´98 paní Petra Kaldová. Další referáty a přednášky přednesli: Ing. Jaromír Manhart - ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Pavlína Kulhánková - ředitelka průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Tereza Pavlů Ph.D. - za UCEEB, Ing. Bohuslav Mašek - za Zkušebnu kameniva Blatná, Ing. Ondřej Molnár a Jan Otýs ml. -  za firmu AZS´98

Hosty konference byli mimo jiné: Doc. Ing. Miroslav Škopán - předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (zkr. ARSM), Ing. Bohuslav Mašek - Zkušebna kameniva Blatná, paní Iveta Churavá - Farmářský obchod U Lidušky, a další. 

Zlatým bodem konference bylo předání symbolického šeku pro Dětskou onkologii FN Plzeň, který převzal z rukou Leontýnky Kaldové (autorky jubilejního kalendáře AZS´98) ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D. Ke dni 14. 03. 2019 bylo vybráno na sbírkový účet 154.701,34 Kč. Sbírkový účet je otevřen do 31. března 2019.

Záštitu, podporu a aktivní předávání cen poskytla radní pro životní prostředí a zemědělství - Mgr. Radka Trylčová. Ocenění převzali zástupci firem a živnostníků: Beton Union Plzeň, Chládek a Tintěra, SUEZ využití zdrojů, Berger Bohemia a.s., CIAS Building, Silnice Klatovy, Václav Skřivan, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Silnice Chmelíř, Město Plánice zastoupené panem starostou Pavlíčkem a další. Absolutním vítězem soutěže se stala firma SUEZ využití zdrojů a.s.

Firma AZS´98 je rodinná firma s 20ti letou tradicí. Zakladatelé společnosti AZS´98 jsou manželé Hana a Jaroslav Otýsovi. V současné době je v čele firmy ředitelka Petra Kaldová, které vydatně pomáhají Jan Otýs ml. a dcery Anička a Leontýnka.

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).