Konference 2017

 

 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL 2. ROČNÍK STÁLÉ KONFERENCE

R E C Y K L U J I !   N E S K L Á D K U J I ! 

 

Vážení obchodní přátelé,

Tak, jako se recykluje železo, papír, plasty nebo sklo - a tato činnost na území naší republiky má tradici po celá desetiletí - tak se nejen touto akcí a nejen pro své uspokojení - snažíme získat stabilní místo pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů, aby tyto nekončily v dírách a na černých skládkách, kde je opětovné využití nečeká.

Pod záštitou Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje jsme uspořádali druhý ročník stálé konference, kde jsme za přínos v recyklaci stavebních a demoličních odpadů  v Plzeňském kraji za rok 2016 ocenili ty nejlepší podnikatelské i nepodnikatelské subjekty (výsledková listina zde).

Spolu s významnými hosty Mgr. Radkou Trylčovou, radní pro životní prostředí Plzeňského kraje a Ing. Jaromírem Manhartem, ředitelem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí jsem v prostorách prvorepublikové kavárny Café Restaurant hotelu Continental předala certifikáty a hodnotné dárkové koše plné potravin od místních farmářů z obchodu U Lidušky.

Během slavnostního večera zazněly i tři osvětové přednášky o výsledcích vývoje a výzkumu katedry betonu Českého vysokého učení technického v Praze, na kterém se společnost AZS 98 spolupodílí – tentokrát na téma možnosti využití recyklovaného kameniva a porovnání finančních a energetických úspor jeho výroby a následného zpracování na stavbách.

Recykláty tvoří hodnotnou náhradu přírodního kameniva – při použití recyklátu dochází k prodloužení životnosti omezených zásob přírodního kameniva právě pro konstrukčně náročnější obory stavební výroby.

Je mi velkou ctí, že stát, který má z dob prezidenta Havla v ústavě ustanovení, že má dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství (Hlava I, článek 7) nás prostřednictvím Plzeňského kraje a Ministerstva životního prostředí vzal za parťáka, kterého podporuje v šíření osvěty recyklace SDO a následného využívání recyklovaného kameniva.

Na závěr tohoto shrnutí mi dovolte připomenout, že se již třetím rokem společnost AZS 98 snaží povzbuzovat původce stavebních a demoličních odpadů v rámci svého „Motivačního systému“, aby tento odpad předávali k dalšímu zpracování do recyklačních center.

 

Pojďte s námi do toho!  RECYKLUJTE! NESKLÁDKUJTE!

 

 

Petra Kaldová

Ředitelka společnosti AZS 98, s. r. o.