PRONÁJEM A PŘEPRAVY KONTEJNERŮ

Nabízíme pronájem a přepravy kontejnerů na odpad v Plzni a okolí. Zajistíme přistavení kontejneru a následnou likvidaci stavebního odpadu.

MAN TGL

OBJEM KONTEJNERU: 8 m3 (max 5 tun)
Odpad
kód
Cena za 1 kontajner
Asfalt
17 03 02
4.100,- Kč/bez DPH
Zemina a kamení
17 05 04
7.100,- Kč/bez DPH
Beton
17 01 01
3.900,- Kč/bez DPH
Železobeton
17 01 01
5.300,- Kč/bez DPH
Suť bez příměsí
17 01 07
5.200,- Kč/bez DPH
Suť s porobeton
17 01 07
5.600,- Kč/be DPH
Suť s příměsí SKO
17 01 01
22.000,- Kč/bez DPH

DAF LF

OBJEM KONTEJNERU: 12 m3 (max 9 tun)
Odpad
kód
Cena za 1 kontajner
Asfalt
17 03 02
4.800,- Kč/bez DPH
Zemina a kamení
17 05 04
10.450,- Kč/bez DPH
Beton
17 01 01
4.500,- Kč/bez DPH
Železobeton
17 01 01
7.100,- Kč/bez DPH
Suť bez příměsí
17 01 07
6.900,- Kč/bez DPH
Suť s porobeton
17 01 07
7.300,- Kč/be DPH
Suť s příměsí SKO
17 01 01
34.000,- Kč/bez DPH

Pronájem kontejneru není v ceně a účtuje se při době trvání nad 4dny, a to 500,- Kč na den, tj. neúčtujeme nájem za víkend, přistavení v pátek, odvoz v pondělí.

Mimo Plzeň se účtuje standardním způsobem, a to 38,- Kč za kilometr bez DPH a za odpad dle platného ceníku RC VALCHA.

V případě, že bude kontejner přistavován na veřejné prostranství nebo cizí pozemek, je zákazník povinen zajistit si patřičná povolení na místně příslušném ÚMO nebo od vlastníka pozemku. V opačném případě je dopravce oprávněn službu odmítnout, případně dojde (v případě penalizace nebo pokuty za neoprávněné zabrání veřejného prostranství) v přeúčtování nákladů s tím spojených.

Ceník platný od 1.2.2023.
Cena uvedena bez DPH 21%.
Cena platná pro území města Plzně.

Tel: 737 225 654