Identifikace

Obchodní jméno:

 AZS 98, s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Statutární zástupce:

Petra Kaldová, jednatelka


Sídlo: 

326 00 Plzeň, Koterovská 158

IČ: 25227254 

DIČ: CZ25227254