Podnikové vzdělávání AZS 98, s.r.o.

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ AZS 98, S.R.O.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005514
Poskytovatel:  Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel na AZS 98, s.r.o.: Jan Otýs, Romana Zučková
Trvání projektu: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019
 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu společnosti AZS 98, s.r.o.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropských sociálních fondů z Operačního programu Zaměstnanosti.