RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ PRO BEZODPADOVÝ SYSTÉM

Název projektu: Recyklační technologie stavebních a demoličních odpadů pro bezodpadový systém
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024537

 

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. realizuje v letech 2020 a 2021 projekt s názvem Recyklační technologie stavebních a demoličních odpadů pro bezodpadový systém v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci
a znovuvyužití stavebních a demoličních odpadů (SDO), a to inovací recyklačního
procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků pro maximální
zefektivnění využívání SDO.

 

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a znovuvyužití
stavebních a demoličních odpadů (SDO). Projekt komplexně řeší všechny tři zmíněné problémy a jejich
příčiny. V rámci projektu bude nabízena služba stavebním a demoličním společnostem, která zjednoduší
třídění SDO přímo v místě stavby a zajistí zpracování těchto odpadů. Vytříděné odpadní materiály budou
nabízeny výrobcům ke zpětnému odběru, zbylé materiály budou odvezeny do recyklačního střediska,
kde budou zpracovány novou recyklační technologií vyvíjenou v rámci tohoto projektu. Recyklační
technologie bude reflektovat potřebu nové generace třídění SDO, jelikož se počítá s tím, že se v SDO
začnou objevovat kompozitní stavební výrobky. V průběhu budou řešeny možnosti využití získaných
recyklovaných materiálů, tak aby aplikace vyhovovaly legislativním požadavků a byly ekonomicky a
environmentálně výhodné. O tohoto si slibujeme zároveň i zvýšení poptávky po těchto výrobcích.
Inovací recyklačního procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků bude docíleno
maximálního zefektivnění využívání SDO. Hlavním výsledkem projektu bude poloprovoz (Recyklační
provoz pro nízko odpadový systém). Dalšími výsledky budou 2 funkční vzorky (Recyklovaná betonová
podlaha s rozptýlenou výztuží a Šachta s obsahem recyklovaných materiálů) a 2 ověřené technologie
(Recyklační technologie betonové podlahy s rozptýlenou výztuží pro použití pro podlahy a Betonáž
šachty s obsahem recyklovaných materiálů).

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

Ceníky na rok 2024

Ceníky platné od 1.2.2024 Ceník Plzeň Valcha Ceník Blovice Ceník Domažlice Ceník Libočany (Žatec) Ceník Ostředek (Benešov) Ceník Sadov (Karlovy Vary) Ceník Stříbro Ceník Tachov

Přečíst více »