RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ PRO BEZODPADOVÝ SYSTÉM

Název projektu: Recyklační technologie stavebních a demoličních odpadů pro bezodpadový systém
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024537

 

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. realizuje v letech 2020 a 2021 projekt s názvem Recyklační technologie stavebních a demoličních odpadů pro bezodpadový systém v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci
a znovuvyužití stavebních a demoličních odpadů (SDO), a to inovací recyklačního
procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků pro maximální
zefektivnění využívání SDO.

 

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a znovuvyužití
stavebních a demoličních odpadů (SDO). Projekt komplexně řeší všechny tři zmíněné problémy a jejich
příčiny. V rámci projektu bude nabízena služba stavebním a demoličním společnostem, která zjednoduší
třídění SDO přímo v místě stavby a zajistí zpracování těchto odpadů. Vytříděné odpadní materiály budou
nabízeny výrobcům ke zpětnému odběru, zbylé materiály budou odvezeny do recyklačního střediska,
kde budou zpracovány novou recyklační technologií vyvíjenou v rámci tohoto projektu. Recyklační
technologie bude reflektovat potřebu nové generace třídění SDO, jelikož se počítá s tím, že se v SDO
začnou objevovat kompozitní stavební výrobky. V průběhu budou řešeny možnosti využití získaných
recyklovaných materiálů, tak aby aplikace vyhovovaly legislativním požadavků a byly ekonomicky a
environmentálně výhodné. O tohoto si slibujeme zároveň i zvýšení poptávky po těchto výrobcích.
Inovací recyklačního procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků bude docíleno
maximálního zefektivnění využívání SDO. Hlavním výsledkem projektu bude poloprovoz (Recyklační
provoz pro nízko odpadový systém). Dalšími výsledky budou 2 funkční vzorky (Recyklovaná betonová
podlaha s rozptýlenou výztuží a Šachta s obsahem recyklovaných materiálů) a 2 ověřené technologie
(Recyklační technologie betonové podlahy s rozptýlenou výztuží pro použití pro podlahy a Betonáž
šachty s obsahem recyklovaných materiálů).

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.