Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v areálu Valcha firmy MARK BETON s.r.o.

Název projektu: Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v areálu Valcha firmy MARK BETON s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023110

Společnost MARK BETON s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Programu Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v areálu Valcha firmy MARK BETON s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy MARK BETON s.r.o., který se nachází v recyklačním centru Valcha v Plzni.

Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Opatření předpokládá osazení fotovoltaických panelů na střechy objektů společnosti MARK BETON s.r.o., o výkonu 84,90 kWp. Akumulace je uvažována o kapacitě 400 kWh.