Vývoj receptury betonu s nižší uhlíkovou stopou

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/05/23_009/0002520

Název projektu: Vývoj receptury betonu s nižší uhlíkovou stopou

Projekt je zaměřen na snížení environmentálních dopadů spojených s výrobou betonu určeného pro přímou výstavbu či prefabrikaci. V rámci projektu budou optimalizovány směsi betonů s recyklovaným kamenivem a směsnými cementy – v porovnání s přírodním kamenivem a portlandským cementem se jedná o cenově dostupnější materiály. Optimalizace bude probíhat pomocí experimentálního ověření mechanických a trvanlivostních vlastností betonových směsí s ohledem na plánované konstrukční použití.