Optimalizace využití recyklovaného cihelného kameniva pro betonové potěry a malty

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/05/23_009/0002915

Název projektu:Optimalizace využití recyklovaného cihelného kameniva pro betonové potěry a malty

Projekt je zaměřen na návrh optimální skladby suchých směsí pro výrobu malt a betonových potěrů, ve kterých bude přírodní kamenivo částečně nahrazeno recyklovaným cihelným kamenivem a jako pojivo bude použit směsný cement CEM II.