POŘÍZENÍ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE NA RECYKLACI STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

Název projektu: Pořízení inovativní technologie na recyklaci stavebních a demoličních odpadů
Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022977

 

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. realizuje v letech 2020 a 2021 projekt s názvem Pořízení inovativní technologie na recyklaci stavebních a demoličních odpadů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny Výzva V.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního řešení, které povede k zefektivnění procesu využití druhotných surovin – stavebního odpadu. Z druhotných surovin bude vyráběn konečný produkt, který se opět uplatní jako plnohodnotný výrobek ve stavebnictví.

 

Mezi specifické cíle projektu patří:

  • navýšení kapacity produkce minimálně o 1,5 násobek dosavadní kapacity;
  • snížení spotřeby pohonných hmot až o 15 %;
  • zlepšení třídění a separace nežádoucích příměsí – nabídka kvalitnější produkce;
  • získání nových zákazníků, navýšení zakázek, odbytu a tržeb;
  • plnění strategických cílů firmy;
  • plnění koncepce zaměřené na ochranu životního prostředí;
  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
 
 

+420 377 924 517

 

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.