POŘÍZENÍ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE NA RECYKLACI STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

Název projektu: Pořízení inovativní technologie na recyklaci stavebních a demoličních odpadů
Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022977

 

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. realizuje v letech 2020 a 2021 projekt s názvem Pořízení inovativní technologie na recyklaci stavebních a demoličních odpadů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny Výzva V.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního řešení, které povede k zefektivnění procesu využití druhotných surovin – stavebního odpadu. Z druhotných surovin bude vyráběn konečný produkt, který se opět uplatní jako plnohodnotný výrobek ve stavebnictví.

 

Mezi specifické cíle projektu patří:

  • navýšení kapacity produkce minimálně o 1,5 násobek dosavadní kapacity;
  • snížení spotřeby pohonných hmot až o 15 %;
  • zlepšení třídění a separace nežádoucích příměsí – nabídka kvalitnější produkce;
  • získání nových zákazníků, navýšení zakázek, odbytu a tržeb;
  • plnění strategických cílů firmy;
  • plnění koncepce zaměřené na ochranu životního prostředí;
  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
 
 

+420 377 924 517

 

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

Zrecyklovali jsme tradiční akci a měníme ji v interaktivní událost roku.

KONFERENCE

RECYKLUJI! 
NESKLÁDKUJI!

27.4. od 9:00 do 23:00 hodin v nově zrecyklovaných prostorách – Techtower Plzeň.

Na programu jsou odborné přednášky doplněné o příkladové situace z praxe, řízené diskuzní kroužky s odborníky na jednotlivá témata, networking a společenský večer spojený s oceňováním těch, kteří jdou v recyklaci příkladem. Klíčové informace si odnesou stavební firmy, dopravci, zástupci obcí, samozřejmě stoupenci recyklací, ale i studenti stavebních oborů.

Zajistěte si své místo co nejdříve a zaregistrujte se již nyní.
Do 31.3. platí first moment cena 1.900 Kč/osobu.