Registrační číslo projektu:  TH02030649
Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky
Řešitel na AZS 98, s.r.o.:   Jan Otýs
Trvání projektu:  1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Partneři:   UCEEB

Projekt se zabývá využitím druhotných surovin, převážně odpadního betonu ze stavebního a demoličního odpadu pro výrobu betonových prvků a konstrukcí, použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře. Jedním z cílů projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu o stálých vlastnostech a tím bylo zajištěno efektivní využití všech složek recyklovaného odpadního betonu. Po získání kvalitního odpadního materiálu, bude optimalizována receptura betonu s ohledem na vlastnosti potřebné k využití do betonových prvků použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře.  Po ověření vlastností těchto prvků z betonu s recyklovaným kamenivem v laboratorních podmínkách se postupně přistoupí k přenesení poznatků do stavební praxe. Podpora větší spotřeby druhotných surovin z odpadů je významným příspěvkem k zajištění udržitelného rozvoje.

Projekt TH02030649 je řešen s finanční podporou TA ČR.