PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 186,- Kč/t 225,- Kč/t
Beton 17 01 01 186,- Kč/t 225,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 274,- Kč 332,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 329,- Kč 398,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 505,- Kč/t 611,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 428,- Kč/t 518,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 186,- 225,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 164,- 198
Betonové kamenivo 0/16 mm 175,- 212,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 208,- 252,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 186,- 225,-
Suťový recyklát 0/8 mm 131,- 159,-
Suťový recyklát 8/63 mm 54,- 65,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 153,- 185,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 87,- 105,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 175,- 212,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023