PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi17 03 02199,- Kč/t241,- Kč/t
Beton17 01 01169,- Kč/t204,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel...17 01 07469,- Kč567,- Kč
Suť s YTONGEM17 01 07599,- Kč725,- Kč
Zemina a kamení17 05 04799,- Kč/t967,- Kč/t
Železobeton17 01 01449,- Kč/t543,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku17 05 08249,- Kč/t301,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda)0/22 mm199,-241,-
Asfaltový recyklát22/63 mm199,-241
Betonové kamenivo0/32 mm199,- 241,-
Betonové kamenivo 32/63 mm259,- 313,-
Betonové kamenivo 63/120 mm249,- 301,-
Suťový recyklát0/8 mm99,- 120,-
Suťový recyklát8/63 mm49,- 59,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo4/8 mm769,- 930,-
Drcené přírodní kamenivo8/16 mm709,- 858,-
Drcené přírodní kamenivo16/32 mm709,-858,-
Drcené přírodní kamenivo0/32 mm599,- 725,-
Drcené přírodní kamenivo32/63 mm--,- --,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina0/16 mm139,- 168,-
Zahradní zemina/689,-834,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý)0/4 mm399,- 483,-
Písek žlutý(zásypový)0/16 mm171,- 207,-
Písek maltový Příšov/469,- 567,-