PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 164,- Kč/t 198,- Kč/t
Beton 17 01 01 164,- Kč/t 198,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 373,- Kč 451,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 448,- Kč 542,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 758,- Kč/t 917,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 406,- Kč/t 491,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku 17 05 08 239,- Kč/t 289,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 164,- 198,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 164,- 198
Betonové kamenivo 0/16 mm 164,- 198,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 208,- 252,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 208,- 252,-
Suťový recyklát 0/8 mm 120,- 145,-
Suťový recyklát 8/63 mm 54,- 65,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 746,- 902,-
Drcené přírodní kamenivo 8/16 mm 689,- 834,-
Drcené přírodní kamenivo 16/32 mm 689,- 834,-
Drcené přírodní kamenivo 0/32 mm 574,- 695,-
Drcené přírodní kamenivo 32/63 mm 551,- 667,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 120,- 145,-
Zahradní zemina / 571,- 691,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 332,- 402,-
Písek žlutý(zásypový) 0/4 mm 171,- 207,-
Písek maltový Příšov / 413,- 500,-