PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 189,- Kč/t 229,- Kč/t
Beton 17 01 01 164,- Kč/t 198,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 419,- Kč 507,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 499,- Kč 604,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 799,- Kč/t 967,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 439,- Kč/t 531,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku 17 05 08 249,- Kč/t 301,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/22 mm 189,- 229,-
Asfaltový recyklát 22/63 mm 189,- 229
Betonové kamenivo 0/32 mm 189,- 229,-
Betonové kamenivo 32/63 mm 249,- 301,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 249,- 301,-
Suťový recyklát 0/8 mm 139,- 168,-
Suťový recyklát 8/63 mm 54,- 65,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 746,- 903,-
Drcené přírodní kamenivo 8/16 mm 689,- 834,-
Drcené přírodní kamenivo 16/32 mm 689,- 834,-
Drcené přírodní kamenivo 0/32 mm 574,- 695,-
Drcené přírodní kamenivo 32/63 mm 551,- 667,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 139,- 168,-
Zahradní zemina / 689,- 834,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 332,- 402,-
Písek žlutý(zásypový) 0/4 mm 171,- 207,-
Písek maltový Příšov / 449,- 543,-