STŘEDISKO JE UZAVŘENO

PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 449,- Kč/t 543,- Kč/t
Beton 17 01 01 299,- Kč/t 362,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 849,- Kč 1027,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 1019,- Kč 1233,- Kč
Železobeton 17 01 01 499,- Kč/t 604,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku 17 05 08 299,- Kč/t 362,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 179,- 216,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 155,- 187
Betonové kamenivo 0/16 mm 167,- 202,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 203,- 245,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 191,- 231,-
Suťový recyklát 0/8 mm 107,- 129,-
Suťový recyklát 8/63 mm 59,- 71,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 656,- 794,-
Drcené přírodní kamenivo 8/16 mm 669,- 809,-
Drcené přírodní kamenivo 16/32 mm 609,- 737,-
Drcené přírodní kamenivo 0/32 mm 445,- 538,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 139,- 168,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 79,- 96,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 169,- 204,-
Zahradní zemina / 449,- 543,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 339,- 410,-
Písek maltový Příšov / 474,- 574,-

Prodej volně loženého přírodního kameniva

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Kulatý bílý 16/22 mm 505,- 611,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.