PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 219,- Kč/t 265,- Kč/t
Beton 17 01 01 175,- Kč/t 212,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 230,- Kč 378,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 276,- Kč 334,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 406,- Kč/t 491,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 417,- Kč/t 505,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 164,- 198,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 153,- 185
Betonové kamenivo 0/16 mm 186,- 225,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 219,- 265,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 186,- 225,-
Suťový recyklát 0/8 mm 131,- 159,-
Suťový recyklát 8/63 mm 76,- 92,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 689,- 834,-
Drcené přírodní kamenivo 8/16 mm 551,- 667,-
Drcené přírodní kamenivo 16/32 mm 493,- 597,-
Drcené přírodní kamenivo 0/32 mm 505,- 611,-
Drcené přírodní kamenivo 32/63 mm 459,- 555,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 86,- 225,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 109,- 132,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 175,- 212,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 401,- 485,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023