PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 186,- Kč/t 225,- Kč/t
Beton 17 01 01 186,- Kč/t 225,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 252,- Kč 305,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 302,- Kč 365,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 505,- Kč/t 611,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 406,- Kč/t 491,- Kč/t
Odpady z lapáků písků 19 08 02 505,- Kč/t 611,- Kč/t
Kaly z čiření vody 19 09 02 505,- Kč/t 611,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 208,- 252,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 175,- 212
Betonové kamenivo 0/16 mm 186,- 225,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 208,- 252,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 186,- 225,-
Suťový recyklát 0/8 mm 131,- 159,-
Suťový recyklát 8/63 mm 65,- 79,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 804,- 973,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 131,- 159,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 76,- 92,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 164,- 198,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 436,- 528,-
Písek maltový Příšov / 539,- 652,-

Prodej volně loženého přírodního kameniva

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Kulatý bílý 22/70 mm 551,- 667,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023