PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 219,- Kč/t 265,- Kč/t
Beton 17 01 01 219,- Kč/t 265,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 299,- Kč 362,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 339,- Kč 410,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 599,- Kč/t 725,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 487,- Kč/t 589,- Kč/t
Odpady z lapáků písků 19 08 02 505,- Kč/t 611,- Kč/t
Kaly z čiření vody 19 09 02 505,- Kč/t 611,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 249,- 301,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 199,- 241
Betonové kamenivo 0/16 mm 219,- 265,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 239,- 289,-
Betonové kamenivo 63/125 mm 229,- 277,-
Suťový recyklát 0/8 mm 159,- 192,-
Suťový recyklát 8/63 mm 65,- 79,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 804,- 973,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 199,- 241,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 109,- 132,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 197,- 238,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 436,- 528,-
Písek maltový Příšov / 539,- 652,-

Prodej volně loženého přírodního kameniva

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Kulatý bílý 22/70 mm 551,- 667,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

Zrecyklovali jsme tradiční akci a měníme ji v interaktivní událost roku.

KONFERENCE

RECYKLUJI! 
NESKLÁDKUJI!

27.4. od 9:00 do 23:00 hodin v nově zrecyklovaných prostorách – Techtower Plzeň.

Na programu jsou odborné přednášky doplněné o příkladové situace z praxe, řízené diskuzní kroužky s odborníky na jednotlivá témata, networking a společenský večer spojený s oceňováním těch, kteří jdou v recyklaci příkladem. Klíčové informace si odnesou stavební firmy, dopravci, zástupci obcí, samozřejmě stoupenci recyklací, ale i studenti stavebních oborů.

Zajistěte si své místo co nejdříve a zaregistrujte se již nyní.
Do 31.3. platí first moment cena 1.900 Kč/osobu.