PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 205,- Kč/t 248,- Kč/t
Beton 17 01 01 189,- Kč/t 229,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 223,- Kč 270,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 268,- Kč 324,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 289,- Kč/t 350,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 399,- Kč/t 483,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku 17 05 08 230,- Kč/t 278,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 183,- 221,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 159,- 192,-
Betonové kamenivo 0/16 mm 170,- 206,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 183,- 221,-
Betonové kamenivo 63/125 mm 179,- 217,-
Suťový recyklát 0/8 mm 109,- 132,-
Suťový recyklát 8/63 mm 69,- 83,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 149,- 180,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 129,- 156,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 159,- 192,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

Zrecyklovali jsme tradiční akci a měníme ji v interaktivní událost roku.

KONFERENCE

RECYKLUJI! 
NESKLÁDKUJI!

27.4. od 9:00 do 23:00 hodin v nově zrecyklovaných prostorách – Techtower Plzeň.

Na programu jsou odborné přednášky doplněné o příkladové situace z praxe, řízené diskuzní kroužky s odborníky na jednotlivá témata, networking a společenský večer spojený s oceňováním těch, kteří jdou v recyklaci příkladem. Klíčové informace si odnesou stavební firmy, dopravci, zástupci obcí, samozřejmě stoupenci recyklací, ale i studenti stavebních oborů.

Zajistěte si své místo co nejdříve a zaregistrujte se již nyní.
Do 31.3. platí first moment cena 1.900 Kč/osobu.