PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 186,- Kč/t 225,- Kč/t
Beton 17 01 01 175,- Kč/t 212,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 186,- Kč 225,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 223,- Kč 270,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 241,- Kč/t 292,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 384,- Kč/t 465,- Kč/t
Štěrk ze železničního svršku 17 05 08 230,- Kč/t 278,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 153,- 185,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 153,- 185
Betonové kamenivo 0/16 mm 142,- 172,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 153,- 185,-
Betonové kamenivo 63/125 mm 153,- 185,-
Suťový recyklát 0/8 mm 98,- 119,-
Suťový recyklát 8/63 mm 65,- 79,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 142,- 172,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 120,- 145,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 153,- 185,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023