PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 208,- Kč/t 252,- Kč/t
Beton 17 01 01 197,- Kč/t 238,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 285,- Kč 345,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 342,- Kč 414,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 472,- Kč/t 571,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 417,- Kč/t 505,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 186,- 225,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 164,- 198
Betonové kamenivo 0/16 mm 164,- 198,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 208,- 252,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 186,- 225,-
Suťový recyklát 0/8 mm 76,- 92,-
Suťový recyklát 8/63 mm 65,- 79,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 804,- 973,-
Drcené žulové kamenivo 8/16 mm 424,- 513,-
Drcené žulové kamenivo 16/32 mm 401,- 485,-
Drcené žulové kamenivo 0/32 mm 355,- 430,-
Drcené žulové kamenivo 32/63 mm 355,- 430,-
Drcené žulové kamenivo 0/63 mm 275,- 333,-
Drcené žulové kamenivo 63/125 mm 275,- 333,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 121,- 146,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 43,- 52,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 164,- 198,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 470,- 569,-
Písek maltový Příšov / 666,- 806,-

Prodej volně loženého přírodního kameniva

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Kulatý bílý 22/70 mm 654,- 791,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023