PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 239,- Kč/t 289,- Kč/t
Beton 17 01 01 229,- Kč/t 277,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 339,- Kč 410,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 409,- Kč 495,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 549,- Kč/t 664,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 489,- Kč/t 592,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 219,- 265,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 189,- 229
Betonové kamenivo 0/16 mm 179,- 216,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 239,- 289,-
Betonové kamenivo 63/150 mm 199,- 241,-
Suťový recyklát 0/8 mm 89,- 108,-
Suťový recyklát 8/63 mm 59,- 71,-

PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 965,- 1.168,-
Drcené žulové kamenivo 8/16 mm 509,- 616,-
Drcené žulové kamenivo 16/32 mm 482,- 583,-
Drcené žulové kamenivo 0/32 mm 426,- 515,-
Drcené žulové kamenivo 32/63 mm 426,- 515,-
Drcené žulové kamenivo 0/63 mm 330,- 399,-
Drcené žulové kamenivo 63/125 mm 330,- 399,-

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tříděná zemina 0/16 mm 139,- 168,-
Tříděné kam. ze zeminy 16/63 mm 79,- 96,-
Drcené kam. ze zeminy různé frak. / 197,- 238,-

Prodej písků

Název materiálu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Písek betonářský (bílý) 0/4 mm 470,- 569,-
Písek maltový Příšov / 666,- 806,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

Zrecyklovali jsme tradiční akci a měníme ji v interaktivní událost roku.

KONFERENCE

RECYKLUJI! 
NESKLÁDKUJI!

27.4. od 9:00 do 23:00 hodin v nově zrecyklovaných prostorách – Techtower Plzeň.

Na programu jsou odborné přednášky doplněné o příkladové situace z praxe, řízené diskuzní kroužky s odborníky na jednotlivá témata, networking a společenský večer spojený s oceňováním těch, kteří jdou v recyklaci příkladem. Klíčové informace si odnesou stavební firmy, dopravci, zástupci obcí, samozřejmě stoupenci recyklací, ale i studenti stavebních oborů.

Zajistěte si své místo co nejdříve a zaregistrujte se již nyní.
Do 31.3. platí first moment cena 1.900 Kč/osobu.