Realizace opravy ploch v areálu Metfer Plzeň o celkové výměře 2.500 m2. Všechny konstrukční vrstvy jsou zhotoveny z recyklovaného betonového kameniva. Obvod plochy je částěčně tvořen Betkostkou 98, která zde slouží jako opěrná stěna.