Demolice domu v ulici Kostelní - Město Touškov
Město Touškov potřebovalo zdemolovat dům s číslem popisným 110 v ulici Kostelní. Jednalo se o kompletní demolici objektu, včetně likvidace vybouraného stavebního materiálu. Poptali jsme tedy několik stavebně demoličních firem, které se touto činností zabývají. Mezi nimi byla také společnost AZS 98, s.r.o., která nakonec danou demolici v květnu 2016 zrealizovala.
Společnost AZS 98, s. r. o. se více než 15 let pohybuje na trhu stavebních prací a více než 10 let se specializuje na recyklaci stavebního demoličního odpadu. To znamená, že z vybourané sutě vyrobí kamenivo, které se pak může opět použít jako materiál, tedy plnohodnotná náhrada za přírodní kamenivo a demoliční odpad nekončí na skládkách. Touto činností tak bohulibě napomáhá šetřit přírodní zdroje a tedy životní prostředí – to je cesta, kterou chce naše město podporovat.
Společnost AZS 98, s.r.o. přistoupila k demolici s profesionalitou sobě vlastní. Veškeré práce, realizované společností AZS 98, s.r.o., odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně, i přes handicap nedostatku místa a nutné zvýšené ochrany okolních budov. Dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu bez zjevných vad a nedodělků a v odpovídající kvalitě.
Název akce: Demolice domu – Město Touškov, Kostelní č.p.110
Místo: Město Touškov
Cena: 513 099,- Kč bez DPH
Termín: 04/2016
V Plzni, dne 16. 5. 2016

Iveta Zajičková
starostka Města Touškov