Demolice

Zajištění kompletních služeb zahrnujících vyřízení demoličního výměru, rychlého odstranění objektu, zajištění likvidace stavebních odpadů včetně evidence odpadů.

Demolice prováděny společností AZS 98, s.r.o. jsou prováděny postupným rozebíráním, aby se docílilo separace rozdílných materiálů a nevznikal netřiditelný stavební odpad.

Demolujeme::

  • Betonové konstrukce
  • Železobetonové konstrukce
  • Zděné konstrukce
  • Dřevěné konstrukce
  • Ocelové stavby
  • Výškové stavby
  • Komíny

Rychlá cenová nabídka a realizace
Kontakt:
Jan Otýs
Vedoucí stavebního střediska
+420 739 062 676