Stavební práce

Zajištění kompletních služeb zahrnujících vyřízení stavebního povolení.

Stavby na klíč
Průmyslové haly
Rodinné domy
Rekonstrukce
Opěrné stěny
Oplocení

Zemní práce
Zakládání staveb, betonáž základů a základových desek
Terénní úpravy
Inženýrské sítě
Komunikace, cyklostezky, chodníky
Sanace podloží