Otevírací doba
Po-pá 7.00 - 11.00 | 11.30 - 15.30

Obchodník
Telefon: 736 504 171
melisek@obchod.azs98.cz

Obsluha
Telefon: 736 500 340
 

Ceník

Ukládka odpadu

Přijímáme pouze čistý stavební odpad (bez plastu atd...) Cena za 1 tunu
Název odpadu Kód odpadu bez DPH s DPH
Asflatové směsi 17 03 02 139,- 168,-
Beton 17 01 01 139,- 168,-
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 199,- 241,-
Zemina a kameni 17 05 04 499,- 604,-
Železobeton 17 01 01 319,- 386,-

Prodej recyklátů

Recyklované kamenivo dle ČSN 13242 + A1 Cena za 1 tunu
Název recyklátu frakce bez DPH s DPH
Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 159,- 192,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 139,- 168,-
Betonové kamenivo 0/16 mm 139,- 168,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 169,- 204,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 159,- 192,-
Suťový recyklát 0/8 mm 99,- 120,-
Suťový recyklát 16/63 mm 39,- 47,-
Suťový recyklát 63/125 mm 49,- 59,-

 

Prodej zeminy Cena za 1 tunu
označení výrobku frakce bez DPH s DPH
Tříděná zemina 0/16 mm 139,- 168,-
Tříděné kamenivo ze zeminy 16/63 mm 49,- 59,-

 

Prodej přírodního drceného kameniva Cena za 1 tunu
Označení výrobku Frakce bez DPH s DPH
Drcené přírodní kamenivo 4/8 mm 426,- 515,-
Drcené přírodní kamenivo 8/16 mm 419,- 507,-
Drcené přírodní kamenivo 16/32 mm  399,- 483,-
Drcené přírodní kamenivo 0/32 mm 299,- 362,-
Drcené přírodní kamenivo 32/63 mm 369,- 446,-

 

Prodej přírodního těženého kameniva Cena za 1 tunu
Označení výrobku Frakce bez DPH s DPH
Těžené prané 8/16 mm 359,- 434,-
Bílé kulaté kamenivo 22/70 mm 389,- 471,-
Bílé kulaté kamenivo 16/22 mm 399,- 483,-

 

Prodej písků Cena za 1 tunu
Označení výrobku Frakce bez DPH s DPH
Písek betonový (bílý) 0/4 mm 299,- 362,-
Písek maltový Plzeň-Valcha 0/8 mm 299,- 362,-
Písek zásypový (žlutý) 0/16 mm 209,- 253,-
Písek maltový Příšov   419,- 507,-