Zemní práce

Úpravy terénu, výkopy, strojní práce.
Disponujeme jak pásovými, tak kolovými rypadly.

Průmyslové haly

Provádíme kompletní realizaci od projektu až po předání.

Zakládání staveb

Demolice

Zajistíme kompletní služby zahrnující vyřízení demoličního výměru, rychlého odstranění objektu, zajištění likvidace stavebních odpadů včetně evidence odpadů.

Demolice prováděny společností AZS 98, s.r.o. jsou prováděny postupným rozebíráním, aby se docílilo separace rozdílných materiálů a nevznikal netřiditelný stavební odpad.

Autodoprava

  • Kontejnerová přeprava 6, 9, 12 t
  • Strojní práce kolovými, smykový i pásovými nakladači
  • Hutní technika 16 t
  • Sklápěčky různé velikosti
  • Nadrozměrná přeprava
  • Jeřáb, mixy, vozidla 8x8

 

Horkovody

Provádíme kompletní práce při opravách, rekonstrukcích a výstavbách horkovodů a teplovodů.