Při demolicích, rekonstrukcích, opravě, údržbě, nebo při samotné realizaci stavby vznikají tzv. stavební a demoliční odpady (SDO).

Tyto stavební a demoliční odpady naše společnost zpracovává pomocí recyklačních linek buď přímo v místě demolice, nebo na recyklačních centrech naší společnosti, kde jsou SDO přijímány. 

Recyklace SDO probíhá pomocí drtiče, ze kterého je pásovým dopravníkem materiál dále dopravován do násypky třídiče, kde přetříděním vznikají jednotlivé frakce materiálu, který při správném použití nahradí přírodní kamenivo např. jako zásypový materiál pro inženýrské sítě či jako stabilizace podkladů a nestmelených vrstev vozovek.

Základní výrobní frakce: 0/8; 0/16; 8/63; 16/63; 63/125; ostatní frakce dle požadavků zákazníka.    

Ekologické výhody využití recyklátů

  • opětovné využití recyklátů ze stavebních odpadů snižuje zátěž skládek
  • využitím recyklátů se šetří přírodní surovinové zdroje
  • využitím recyklátů se snižují těžební činnosti a tím negativní dopady na krajinu při těžbě přírodních surovin.

Naše společnost provozuje 12 recyklačních center ve čtyřech krajích. Na tato střediska jsou přijímány stavební a demoliční odpady v podobě sutí, betonů, asfaltů popř. zeminy a kamení.

Tyto odpady jsou zpracovány recyklační linkou a odzkoušeny akreditovanou laboratoří dle platných norem.

 

Ekonomické výhody pokud využijete naše recyklační střediska

  • ÚSPORA peněz při koupi recyklátu, který je stejně kvalitní jako přírodní materiál, ale mnohem levnější
  • ÚSPORA peněz při ukládání stavebních odpadů – cena ukládky na recyklační centra je nesrovnatelně levnější než cena ukládky na skládku
  • ÚSPORA nákladů na dopravě. Recyklační střediska nejenže přijímají odpady, ale také prodávají recykláty, takže se šetří za pohonné hmoty.
Recyklační centra
Ceníky RC ke stažení
PDF
Plzeň - Valcha
380.22 KB
PDF
Blovice
182.31 KB
PDF
Domažlice
155.14 KB
PDF
Libočany
155.62 KB
PDF
Ostředek
154.37 KB
PDF
Podbořany
155.49 KB
PDF
Rokycany
164.4 KB
PDF
Sadov
160.43 KB
PDF
Stříbro
163.14 KB
PDF
Tachov
162.47 KB
PDF
Zavlekov
164.03 KB