Při demolicích, rekonstrukcích, opravě, údržbě, nebo při samotné realizaci stavby vznikají tzv. stavební a demoliční odpady (SDO).

Tyto stavební a demoliční odpady naše společnost zpracovává pomocí recyklačních linek buď přímo v místě demolice, nebo na recyklačních centrech naší společnosti, kde jsou SDO přijímány. 

Recyklace SDO probíhá pomocí drtiče, ze kterého je pásovým dopravníkem materiál dále dopravován do násypky třídiče, kde přetříděním vznikají jednotlivé frakce materiálu, který při správném použití nahradí přírodní kamenivo např. jako zásypový materiál pro inženýrské sítě či jako stabilizace podkladů a nestmelených vrstev vozovek.

Základní výrobní frakce: 0/8; 0/16; 8/63; 16/63; 63/125; ostatní frakce dle požadavků zákazníka.    

Ekologické výhody využití recyklátů

  • opětovné využití recyklátů ze stavebních odpadů snižuje zátěž skládek
  • využitím recyklátů se šetří přírodní surovinové zdroje
  • využitím recyklátů se snižují těžební činnosti a tím negativní dopady na krajinu při těžbě přírodních surovin.

Naše společnost provozuje 12 recyklačních center ve čtyřech krajích. Na tato střediska jsou přijímány stavební a demoliční odpady v podobě sutí, betonů, asfaltů popř. zeminy a kamení.

Tyto odpady jsou zpracovány recyklační linkou a odzkoušeny akreditovanou laboratoří dle platných norem.

 

Ekonomické výhody pokud využijete naše recyklační střediska

  • ÚSPORA peněz při koupi recyklátu, který je stejně kvalitní jako přírodní materiál, ale mnohem levnější
  • ÚSPORA peněz při ukládání stavebních odpadů – cena ukládky na recyklační centra je nesrovnatelně levnější než cena ukládky na skládku
  • ÚSPORA nákladů na dopravě. Recyklační střediska nejenže přijímají odpady, ale také prodávají recykláty, takže se šetří za pohonné hmoty.
Recyklační centra
Ceníky RC ke stažení
PDF
Ceník RC Valcha 2021
224 KB
PDF
Ceník Rokycany 2021
164.46 KB
PDF
Ceník Blovice 2021
181.9 KB
PDF
Ceník Domažlice 2021
155.17 KB
PDF
Ceník Libočany 2021
155.65 KB
PDF
Ceník Ostředek 2021
152.43 KB
PDF
Ceník Sadov 2021
160.5 KB
PDF
Ceník Stříbro 2021
163.11 KB
PDF
Ceník Tachov 2021
160.95 KB
PDF
Ceník Zavlekov 2021
164.09 KB