PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 399,- Kč/t 483,- Kč/t
Beton 17 01 01 289,- Kč/t 350,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 419,- Kč 507,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 499,- Kč 604,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 685,- Kč/t 829,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 499,- Kč/t 604,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 223,- 270,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 197,- 238
Betonové kamenivo 0/16 mm 164,- 198,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 249,- 301,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 223,- 270,-
Suťový recyklát 0/8 mm 129,- 156,-
Suťový recyklát 8/63 mm 54,- 65,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.