PŘIJÍMÁME TYTO ODPADY

KÓD Odpadu

Název

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltové směsi 17 03 02 340,- Kč/t 411,- Kč/t
Beton 17 01 01 241,- Kč/t 292,- Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel... 17 01 07 373,- Kč 451,- Kč
Suť s YTONGEM 17 01 07 448,- Kč 542,- Kč
Zemina a kamení 17 05 04 571,- Kč/t 691,- Kč/t
Železobeton 17 01 01 417,- Kč/t 505,- Kč/t

PRODEJ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Název recyklátu

frakce

Cena bez DPH

Cena s DPH

Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm 186,- 225,-
Asfaltový recyklát 16/63 mm 164,- 198
Betonové kamenivo 0/16 mm 164,- 198,-
Betonové kamenivo 16/63 mm 208,- 252,-
Betonové kamenivo 63/120 mm 186,- 225,-
Suťový recyklát 0/8 mm 109,- 132,-
Suťový recyklát 8/63 mm 54,- 65,-

Registrace

Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.

ZIMNÍ ODSTÁVKA RECYKLAČNÍCH STŘEDISEK AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. 2022/2023